Muaythai – มวยไทย

Published: 1. Apr. 2019 15:20 Posted by: Sor Rachan

Referat af den årlige ordinære generalforsamling i Sor. Rachan, 18. marts 2019

 

Tid, sted og fremmødte

 

Generalforsamlingen blev afholdt d. 18.03.19 kl 18:30 i foreningens lokaler på Kastrupvej 210.

 

Tilmeldte og fremmødte var følgende: Asger Juhl, Ricardo Leon, Dawda Corr, Marc Christoffersen, Michael Thomassen, Cheryl, Emma Wulf, Alexander Jacobsen, Tom C, René Johnsson, Benjamin, Zerian, Simon Lee, Rasmus Thusgaard, Mathias Gabrielsen, Matt B., Luke B., Ivan, Kristoffer Vorm, Pi Num, Rikke S., Mee, Pla, Patricia, Daniel Lauth, Mark Bluem, Alexander Kristoff, Chris Dreier, Rasmus Jensen, Hassan, Kristoffer Merser.

 

Tilmeldte som ikke fremmødte: Simon Guldbrandsen, Martin Sander, Jack Pedersen, Maja Pedersen.

 

Dagsorden punkt 1 – 9

 

Pkt 1. Valg af dirigent og referent.

  • Tom blev valgt som dirigent, Emma Wulf som referent.

 

Pkt 2. Forelæggelse af bestyrelsens beretning til godkendelse

  • Ved René Johnsson. Der orienteres om status på nye lokaler, og oplyser at en lejekontrakt er underskrevet. Foreningen fungerer med månedligt underskud. Bestyrelsen har søgt diverse midler, dog findes det at der i de konkrete ansøgninger ikke gives støtte til thaiboksning-udstyr. Det oplyses desuden at Alexander (bestyrelsesmedlem) har søgt om midler hos Nordeafonden. Der forventes svar på denne ansøgning 1. Maj 2019. Der er søgt om støtte til nyt udstyr til foreningen. Beretningen godkendes uden afstemning eller anmærkninger.

 

  • Herpå blev bestyrelsen i sin nuværende form præsenteret: Hassan, Num, Kristoffer Merser og Alexander. Suppleant er Kristoffer Vorm.

 

Pkt 3. Forelæggelse af det reviderede regnskab for det forløbne år til godkendelse

  • Ved Alexander Jacobsen. Årsregnskabet blev kort præsenteret og kopier af regnskabet sendt rundt til orientering. Regnskabet er forinden godkendt af foreningens revisor. Det bemærkes desuden at al økonomisk indtjening går til at dække en høj husleje. Hassan supplerer ved at bemærke at grundet bolig- og erhvervsudlejningsmarkedet er det svært at finde noget økonomisk fordelagtigt – særligt uden tilskud fra kommunen.

Årsregnskabet godkendes uden afstemning og uden anmærkninger.  

 

 

Pkt 4. Forelæggelse af bestyrelsens forslag til kontingent og budget for det kommende år til godkendelse

 

Der stilles forslag om en kontingentstigning på enten 50 eller 75 kr. som behandles ved afstemning.

En kontingentstigning på 75 kr. for voksne og 50 kr. for børn vedtages ved afstemning. 28 stemte for en stigning på 75 kr., 1 stemte for en stigning på 50 kr. Det vedtages uden afstemning at stigningen skal træde i kraft pr. 1.5.2019.

 

Pkt 5. Behandling af indkomne forslag

  • Der var ingen indkomne forslag til behandling.

 

Pkt 6. Valg af bestyrelsesmedlemmer jf. §7, stk. 4

  • Der er ingen kandidater til de to bestyrelsesposter. René og Hassan ønsker ikke at genopstille. Kristoffer Vorm, Ivan og Chris Dreier stiller op. Kristoffer ønsker herefter at beholde sin plads som suppleant i stedet. Ivan og Chris vælges som bestyrelsesmedlemmer uden afstemning.

 

 

Pkt 7. Valg af to suppleanter til bestyrelsen for 1 år

  • Kristoffer Vorm genopstiller som suppleant. Daniel Lauth stiller også op som suppleant. Daniel Lauth og Kristoffer Vorm vælges som suppleanter uden afstemning.

 

Pkt 8. Valg af revisor og revisorsuppleant jf. § 8

  • Emma Wulf forsætter som revisor, da denne post ikke er på valg. Asger stiller op som revisorsuppleant. Asger Juhl vælges som revisorsuppleant uden afstemning.

 

Pkt 9. Eventuelt

  • Orientering om de nye lokaler ved Hassan. Det berettes at de nye lokaler er 203 m2 beliggende på Amager Landevej 171A. De nye lokaler har varme, omklædningsrum, bad, toiletter og udluftning. Der efterspørges en boksering, såfremt der kan findes en der kan svejse. Daniel Lauth meddeler, at han kan svejse. Kristoffer Merser bemærker at foreningen skal bruge hjælp til flytningen af udstyr og måtter i weekenden d. 13-14 april. Weekenden før – d. 6-7. april – skal foreningen bruge hjælp til oprydning, rensning og rengøring af de gamle lokaler. Det aftales at medlemmerne orienteres yderligere snarest. Herudover var der ingen yderligere punkter til eventuelt.

Comments are closed.