Muaythai – มวยไทย

Published: 20. Aug. 2021 10:35 Posted by: Sor Rachan

Indkaldelse til den årlige ordinære generalforsamling torsdag den 30. marts 2023, kl. 18:15

Dagsorden

  1. Valg af dirigent og referent
  2. Forelæggelse af bestyrelsens beretning til godkendelse
  3. Forelæggelse af det reviderede regnskab for det forløbne år til godkendelse
  4. Forelæggelse af bestyrelsens forslag til kontingent og budget for det kommende år til godkendelse
  5. Behandling af indkomne forslag
  6. Valg af bestyrelse medlemmer jr. §7,stk. 4
  7. Valg af 2 suppleanter til bestyrelse for 1 år
  8. Valg af revisor og revisorsuppleant jr. §8
  9. Eventuelt

Der bemærkes følgende:

Adgang til generalforsamlingen har alle klubbens aktive medlemmer, samt hvem bestyrelsen måtte indbyde. (Engangsbetalende medlemmer bliver ikke betragtet som aktive medlemmer)

Forslag, som ønskes behandlet, skal være indsendt skriftligt til bestyrelsen senest 2 uger før generalforsamlingens afholdelse. Evt. indkomne forslag offentliggøres ved opslag i klubben sammen med dagsorden, og det reviderede regnskab senest en uge før generalforsamlingen.

I øvrigt henvises til foreningens vedtægter §5. Vedtægter kan rekvireres i klubben.

M.v.h,

Bestyrelsen

Comments are closed.